یکشنبه, ۱۶ آذر , ۱۳۹۹ Sunday, 6 December , 2020
اکسترن‌های گروه پزشکی اجتماعی
توزیع ماسک‌ و آموزش به مردم توسط اکسترن‌های گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز 16 جولای 2020

توزیع ماسک‌ و آموزش به مردم توسط اکسترن‌های گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز

اکسترن‌های گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز، اقدام به توزیع ماسک‌ و آموزش به مردم کردند.