گلکاری‌ها برای تقویت روحیه شهروندان تبریزی انجام شده است
گلکاری‌ها برای تقویت روحیه شهروندان تبریزی انجام شده است

شهردار تبریز گفت: گلکاری در سطح شهر، بوستان‌ها و پارک‌ها، در راستای تقویت روحیه شهروندان و کاهش فشار و استرس حاصل از بیماری کرونا است.

به گزارش نهال امید، ایرج شهین باهر در این خصوص اظهار کرد: اسفند سال ۹۸، اعلام کردیم که به هیچ عنوان مهمان قبول نمی‌کنیم و مسافرپذیری پارک‌ها را نیز محدود کردیم، ولی به خاطر تقویت روحیه شهروندان گلکاری در سطح شهر، پارک‌ها و بوستان‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: به خاطر حضور مردم در خانه و در جهت کاهش فشار و استرس حاصل از شیوع بیماری کرونا، سعی کردیم با حجم وسیعی از گلکاری، شادابی و نشاط را به شهر هدیه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز طی سال گذشته، ۸۰ درصد گل و گیاه مصرفی شهر را تولید کرده و گل‌های خریداری شده از سایر نقاط کشور را هم برای جلوگیری از پژمردگی، کاشته شد.

شهین‌باهر یادآور شد: بخشی از مردم مجبور به تردد در سطح شهر هستند و وظیفه ما است که شهر را همیشه سرزنده نگه داریم و روحیه نشاط را در بین شهروندان حفظ کنیم.

شهرداری تبریز