گروه مشاوران در کنار ستاد استانی مدیریت کرونا به زودی تشکیل می‌شود
گروه مشاوران در کنار ستاد استانی مدیریت کرونا به زودی تشکیل می‌شود

استاندار آذربایجان شرقی بر مشارکت و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد و گروه‌های مرجع در کمک به کنترل و مهار کرونا تاکید کرد و گفت: گروه مشاوران درکنار ستاد استانی مدیریت کرونا به زودی تشکیل می‌شود.

به گزارش نهال امید، محمدرضا پورمحمدی در دیدار با مسئولان کمیته بهداشت و سلامت خانه توسعه آذربایجان با اشاره به ظرفیت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی تشکل‌های مردم نهاد، نقش آفرینی آن ها در شرایط کنونی را بسیار مهم توصیف کرد.

وی گفت: برنامه ریزی شده تا به منظور استفاده فراگیر از ظرفیت مردمی در کنترل کرونا نمایندگانی از سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های مرجع در تصمیم سازی‌های ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا حضورداشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: در همین راستا به زودی گروه مشاوران ویژه متشکل از افراد خبره و متخصص در کنار ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا فعالیت خود را شروع خواهد کرد.