کودهای آلی جایگزین شیمیایی در مزارع پایاب سهند می‌شود
کودهای آلی جایگزین شیمیایی در مزارع پایاب سهند می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: استفاده از کودهای آلی و دامی جایگزین کوهای شیمیایی در هزار هکتار از مزارع پایاب سد سهند می‌شود.

به گزارش نهال امید، مجید احمدی افزود: با توجه به بهره برداری از هزار هکتار از پایاب این سد و تبدیل اراضی کشاورزی و مزارع  از دیم به آبی و همچنین افزایش حاصلخیزی پایاب آن،  ترویج و توسعه استفاده از کودهای آلی و دامی بجای کود شیمیایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: استفاده از کودهای آلی مزایای زیادی از قبیل اصلاح بافت خاک، حفظ و ابقای عناصر غذایی خاک و جلوگیری از هدر رفت آنها،  جلوگیری از فشردگی و تراکم خاک و افزایش سرعت و نفوذ آب در خاک دارد.
احمدی اضافه کرد: تولید محصول سالم و ارگانیک با استفاده از کودهای آلی از دیگر اهداف اجرای این طرح است که در مزارع تولید سیب زمینی و صیفی جات شروع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی گفت: انتظار می رود استفاده از کودهای آلی در تولید سایر محصولات مانند گندم، یونجه و کلزا از سوی کشاورزان کاربردی شود.

سد خاکی سهند هشترود با حجم مفید ۱۳۵ میلیون متر مکعب بر روی رودخانه قرانقو از سرشاخه های رودخانه قزل اوزن و در ۱۳۰ کیلومتری تبریز و ۳۵ کیلومتری شهرستان هشترود با اهداف تأمین آب شرب و صنعت منطقه، کنترل سیلاب و توسعه کشاورزی احداث شده و از سال ۱۳۸۵ در حال بهره برداری است.  
اراضی طرح و توسعه شبکه پایاب سد سهند هشترود در قالب پنج واحد عمرانی به وسعت ۷۵۰۰ هکتار در دو طرف جاده هشترود – مراغه و در مجاورت رودخانه قرانقو واقع شده است.  

  • منبع خبر : ایرنا