کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز نیازمند عزم شهرداری هاست
کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز نیازمند عزم شهرداری هاست

فرماندار ویژه میانه : کنترل تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز نیازمند ورود و عزم جدی شهرداری ها و دستگاههای مربوطه است.

به گزارش نهال امید، محمدرضا مشایخی در جلسه کمیته حفاظت از منابع طبیعی تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز را به جهت حساسیت موضوع و کنترل آن برای حفاظت از منابع طبیعی برای نسل حاضر و آتی از منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد.

وی با اشاره به وسعت حریم شهر میانه و لزوم حیطه بندی آن در بین دستگاههای مرتبط در راستای کنترل ساخت و سازها و تصرفات غیر مجاز از سوی دستگاههای مربوطه خواستار عزم جدی و ورود شهرداری ها، بخشداری ها و سایر دستگاههای مربوطه در این خصوص شد.

مشایخی عدم کنترل و اقدام به موقع را سبب ضربه به مواهب طبیعی خواند و اضافه کرد:  باید با عمل به قوانین و دستورالعمل های موجود بتوانیم به رفع این معضل بپردازیم.

وی وجود ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات غیر قانونی از بزرگترین خلاف و به دور از شان شهرستان ذکر کرد و کوتاهی مسوولین را غیرقابل قبول خواند.

فرماندار ویژه میانه در پایان تمهیدات لازم و اتخاذ پروتکل های بهداشتی در مناطق اطراق عشایر در مسیر کوچ آن ها را خواستار شد.

  • منبع خبر : ایرنا