کشت علوفه در ۱۰ درصد از زمین‌های دیم نیاز دامی کشور را تامین می‌کند
کشت علوفه در ۱۰ درصد از زمین‌های دیم نیاز دامی کشور را تامین می‌کند

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشت علوفه در ۱۰ درصد از زمین‌های دیم کشاورزی در تناوب با غلات، نیاز دامی کشور را تامین می‌کند.

به گزارش نهال امید، فرامک عزیز کریمی در بازدید از موسسه تحقیقات دیم کشور در مراغه و مزارع این موسسه افزود: تنها یک درصد اراضی دیم در تناوب با گندم زیر کشت این محصول می رود و این جوابگوی نیازهای دامی کشور نیست.

وی اضافه کرد: در راستای افزایش سطح کشت علوفه در دیم زارها، طرح ترویج کشت علوفه در تناوب با گندم در قالب طرح امنیت غذایی در چهار  استان کشور در حال اجراست.

عزیز کریمی گفت: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ارقام علوفه خوبی را برای تناوب کشت با گندم معرفی کرده است گه این ارقام، با سه تن تولید محصول خشک در هر هکتار ضمن تامین علوفه مورد نیاز دامداران درآمد کشاورزان را نیز افزایش می‌دهد.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه نیز گفت: محققان این موسسه ۶ رقم علوفه برای تناوب کشت با گندم معرفی کرده اند.

صابر گلکاری افزود: تکثیر بذر این ارقام از اولویت‌های موسسه است و شرکت‌های بخش خصوص می‌توانند برای تکثیر بذر قرارد همکاری امضا کنند.

وی اضافه کرد: بذرهای تولید شده در بخش خصوصی توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به صورت تضمینی خریداری می‌شود.

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور فعالیت‌های تحقیقاتی خود را از سال ۱۳۷۱ در پنج ایستگاه اصلی و ۹ ایستگاه فرعی در مناطق مختلف اگروکلیمائی سردسیری، گرمسیری و نیمه سردسیری و معتدل دیم کشور آغاز کرده است.

افزایش عملکرد پایدار و کیفیت محصولات زراعی دیم شامل غلات (گندم نان، گندم دوروم، جو و تریتیکاله)، حبوبات (نخود و عدس)، دانه های روغنی (کلزا، آفتابگردان و گلرنگ) و علوفه از مهمترین اهداف این موسسه است، تنوع بخشی به ارقام و محصولات زراعی دیم با هدف افزایش پایدار تولید از اراضی دیم و کمک به تامین امنیت غذایی کشور ر راس برنامه این موسسه قرار دارد.

ایستگاه اصلی مناطق سردسیر موسسه دنحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه، ایستگاه اصلی مناطق معتدل در سرارود کرمانشاه، ایستگاه اصلی مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر در گچساران، ایستگاه اصلی مناطق سرد و کم باران شمال شرق در شیروان خراسان شمالی و ایستگاه اصلی مناطق سرد و کوهستانی غرب در قاملو کردستان واقع است.

شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.

  • منبع خبر : ایرنا