کشاورزان با جلوگیری از آفت و علف‌های هرز به افزایش تولید کمک کنند
کشاورزان با جلوگیری از آفت و علف‌های هرز به افزایش تولید کمک کنند

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از کشاورزان خواست با اقدامات مفید برای جلوگیری از آفت و علف‌های هرز به افزایش تولید کمک کنند.

به گزارش نهال امید، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی شامگاه دوشنبه به همراه معاون فنی وزیر بنایی جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند و رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش کشکسرای از کل مزارع کلزای روستای قراجه محمد بازدید کرده و آخرین وضعیت اقدامات انجام گرفته در مورد مبارزه با علف‌های هرز و آخرین وضعیت شته مومی، سوسک گرده خوار در حاشیه مزارع را بررسی کرد.

با توجه به تاکید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و حساسیت رشد و نمو کلزا، این بازدید به منظور بررسی مزارع کلزا از نظر بیماری‌ها، خسارت احتمالی آفت ها و وضعیت تغذیه گیاه و ارائه توصیه‌های فنی با توجه به وضعیت مزارع به کشاورزان در جهت افزایش تولید صورت گرفت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در این بازدید گفت: جهت حفظ و ارتقا موقعیت برای افزایش محصول در واحد سطح باید مدیریت صحیح و مدیریت سالم در مزرعه را داشته باشیم.

علی رخ افروز افزود: با توجه به رطوبت و شرایط جوی حاکم بر منطقه جهت کنترل بیماری‌های قارچی (رنگ زرد) کشاورزان در صورت مشاهده، باید نسبت به مصرف قارچ کش‌ها اهتمام داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به زمان حساس رویش گندم و مراقبت‌های ویژه در این زمان داشت و در زمینه تغذیه بر مصرف کودها به خصوص کلرور پتاسیم و سولفات آمونیوم و در زمینه مبارزه زمان سمپاشی باید تناوب زراعی را رعایت کرد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: حفظ سه برگ انتهایی بوته‌های گندم از بیماری‌های قارچی به لحاظ نقش ویژه آنها در عمل فتوسنتز در زمان پر کردن دانه‌ها باعث تشکیل سنبله سالم گندم و درنتیجه افزایش محصول خواهد شد.

وی با بیان اینکه کشاورزان گندمکار و کلزاکاران هرچه سریع‌تر نسبت به مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز مزارع خود اقدام کنند، افزود: کشاورزان با اقدامات خود کمک به افزایش تولید کنند که یکی از آن‌ها، اقدامات مفید برای جلوگیری از آفت و علف‌های هرز است.

رخ افروز از افزایش ۳۰ درصدی عملکرد مزارع در صورت مبارزه با علف‌های هرز خبر داد و گفت: با توجه به تأثیر سو علف‌های هرز بر کمیت و کیفیت محصول تولیدی، کشاورزان لازم است کار مبارزه را با راهنمایی کارشناسان پهنه مستقر در مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها با دقت و جدیت کافی انجام دهند.