پلمپ ۱۰ها مرکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات فروشی در تبریز
پلمپ ۱۰ها مرکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات فروشی در تبریز

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز از پلمپ واحدهای غیر مجاز تفکیک زباله و ضایعات فروشی در سطح شهر و تداوم شناسایی و پلمپ این گونه مراکز غیر مجاز خبر داد.

به گزارش نهال امید، محمدرضا قربانیان تبریزی افزود: در راستای حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی و ویروسی با هماهنگی مقامات قضایی چندین واحد تفکیک غیرمجاز زباله و ضایعات فروشی در سطح شهر پلمپ شد و کار شناسایی و پلمپ این گونه واحد ها در سطح و پیرامون سطح شهر تبریز ادامه خواهد داشت.

قربانیان تبریزی افزود: معاونت خدمات شهری و سازمانهای خدمت رسان زیرمجموعه شهرداری تبریز با بکارگیری تمامی نیروهای خود به صورت شبانه روزی برای حفظ بهداشت و سلامت شهر و شهروندان تلاش می کند و باید در این راستا قدردان تلاش بی شائبه پاکبانان و تمامی نیروهای خدمات شهری در مناطق دهگانه و سازمان های تابعه شهرداری تبریز باشیم.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز در پایان سخنانش با هشدار به مراکز و افرادی که در زمینه تفکیک زباله فعالیت می کنند این موضوع را از عوامل شیوع و انتقال بیماریهای واگیردار و عفونی دانست و بر تداوم مقابله با این واحدها تاکید کرد.

  • منبع خبر : شهریار