پاداش ویژه شهردار تبریز به کارگران خدوم خدمات شهری
پاداش ویژه شهردار تبریز به کارگران خدوم خدمات شهری

شهردار تبریز دستور داد بابت تلاش های اخیر کارگران خدمات شهری در حوزه های مختلف پاداشی ویژه به آنان تعلق گیرد.

به گزارش نهال امید، با ابلاغ شهردار تبریز به شهرداران مناطق ۱۰ گانه، با توجه به تلاش های شبانه روزی کارگران زحمت کش شهرداری تبریز در بارش های اخیر، برف روبی، چاله زدایی معابر و نیز اجرای برنامه های ستاد استقبال از بهار به هریک از کارگران فعال در حوزه تنظیف و کارگران ثابت فضای سبز ۳۰۰ هزار تومان پاداش تعلق می گیرد.

  • منبع خبر : شهریار