وقوع دو حادثه آتش سوزی در تبریز
وقوع دو حادثه آتش سوزی در تبریز

یک فروشگاه کیف در خیابان امام (ره) تبریز و یک منزل مسکونی در کوی موتاب طعمه حریق شدند.

به گزارش نهال امید، آتش سوزی فروشگاه کیف از قسمت انباری بالای فروشگاه شروع شده و در حال گسترش بود که با واکنش سریع آتش نشانان اطفاء حریق شد و صدمات جانی نداشت.

با اعلام وقوع حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در کوی موتاب، آتش نشانان به محل حادثه اعزام وعملیات اطفاء حریق را آغاز کردند.

به دلیل وجود دود غلیظ در محل، آتش نشانان افراد گرفتار را سالم به بیرون از محل منتقل کردند.

ایسنا