واردکنندگان ویروس تحریم به ایران برای کرونا اشک تمساح می‌ریزند
واردکنندگان ویروس تحریم به ایران برای کرونا اشک تمساح می‌ریزند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: وارد کنندگان ویروس تحریم به اقتصاد ایران امروز برای ویروس کرونا اشک تمساح می‌ریزند.

به گزارش نهال امید، محسن نریمان امروز در جمع خبرنگاران با بیان این موضوع گفت: آمریکا اگر قصد کمک دارد، ویروسی که در قالب تحریم به اقتصاد کشور ما وارد کرده را از میان بردارد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا با مظلوم نمایی می‌خواهد طوری نشان دهد که قصد کمک به از بین بردن ویروس کرونا در ایران را دارد اذعان داشت: آمریکا اگر قصد تظاهر ندارد، برای اثبات صداقت خود می‌تواند ویروس تحریم را بردارد تا مردم توانمند شده و خود توان مبارزه با این ویروس را داشته باشند.

محسن نریمان در بخش دیگری از سخنان خود ادعاهای آمریکا در خصوص کمک به ایران را نوعی ریاکاری دانست و گفت: شما از یک سو ادعای کمک دارید و از سوی دیگر هرروز تحریم‌ها را علیه ایران سخت‌تر و شدیدتر می‌کنید و مردم را از دسترسی به ملزومات بحق خود جهت مبارزه با این ویروس محروم می‌کنید.

نریمان در ادامه گفت: ویروس کرونا چالش جدید فراروی ملت ما و تمام جهان است که ما تلاش داریم با یاری خداوند و با تمام توان و امکاناتی که داریم بر این امر فایق آییم و از این چالش عبور کنیم.

وی در پایان افزود: امیدوارم ما درک درستی از مسائل سیاسی و حرکت‌های توطئه گرانه استکبار داشته باشیم و با کمک خداوند و مقاومت وارد میدان شویم تا هم بر ویروس کرونا پیروز شویم و هم توطئه دشمنانمان نقش بر آب شود.

مهر