نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند مشخص شد
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند مشخص شد

با اعلام ستاد انتخابات استان، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند مشخص شد.

از کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند که برابر با ۵۷ هزار و ۹۹۶ رای است، “حسین حاتمی” با کسب ۱۷ هزار و ۶۲۵ رای حائز اکثریت آراء شده و به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه راهی بهارستان شد.

به گزارش نهال امید، میزان مشارکت مردم این حوزه انتخابیه نیز برابر با ۷۷ درصد بوده است.

حسین حاتمی، فرمانده سابق سپاه کلیبر بوده است.

  • منبع خبر : ایسنا