نتایج پایش فضای کسب‌وکار باید منجر به بهبود این فضا شود
نتایج پایش فضای کسب‌وکار باید منجر به بهبود این فضا شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پایش فضای کسب‌وکار استان‌ها توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: نتایج این پایش نباید صرفاً محدود به اعلام رتبه استان‌ها باشد، بلکه باید منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های آن شود.

به گزارش نهال امید، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پایش فضای کسب‌وکار استان‌ها توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: نتایج این پایش نباید صرفاً محدود به اعلام رتبه استان‌ها باشد، بلکه باید منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های آن شود.علی جهانگیری در جلسه کارگروه پایش فضای کسب‌وکار استان که با حضور مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد، اظهار کرد: برخی از فعالان بخش خصوصی، نتایج پایش فضای کسب‌وکار را صحیح نمی‌دانند که نشان می‌دهد شاخص‌های مورد ارزیابی در این پایش باید دقیق‌تر و واقعی‌تر باشد.وی با تأکید بر این‌که شاخص‌ها و نکات کلیدی این پایش به استان‌ها اعلام شود، افزود: این پایش باید منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود و بر این اساس انتظار داریم به همراه نتایج این پایش، توصیه‌های سیاستی و اجرایی نیز به استان‌ها اعلام شود.

ایسنا