منتظر فصل الخطاب هستیم
منتظر فصل الخطاب هستیم

از آبان ماه تا کنون سرعت حوادث داخلی و خارجی مرتبط با کشور چنان سریع بوده، که تحلیل جامع مسائل را کمی دشوار نموده است .در این یادداشت کوتاه قصدی برای ورود و ارائه تحلیل به همه مباحث مرتبط با موضوع را ندارم اما میخواهم از زوایه دیگری به آن بنگرم.در شرایط سخت و دشوار […]

از آبان ماه تا کنون سرعت حوادث داخلی و خارجی مرتبط با کشور چنان سریع بوده، که تحلیل جامع مسائل را کمی دشوار نموده است .در این یادداشت کوتاه قصدی برای ورود و ارائه تحلیل به همه مباحث مرتبط با موضوع را ندارم اما میخواهم از زوایه دیگری به آن بنگرم.در شرایط سخت و دشوار ، که ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و البته انقلاب اسلامی در برابر هجمه ها و تهدیدهای پیچیده ای قرار میگرد یک راه بیشتر برای مقابله با تهدیدات نیست، آنهم گوش به فرمان رهبری بودن است .بعنوان کسی که سالها در سطوح عالی نظام حضور داشته ام و مناسبات سیاسی کشور را میشناسم اذعان میکنم ، در فتنه ها و غبار حوادث تلخ و دشوار ، تنها رجوع به فصل الخطاب است که می تواند برای برون رفت از وضع دشوارکنونی مفید باشد.اکنون شرایط به گونه ای است که برخی از دلسوران نظام ، حتی با نیت خیر هم دچار اشتباهاتی میشوند که جبران آنها فقط موجب تحمیل هزینه به نظام میشود.لذا با قطعی شدن سخنرانی مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه این هفته ، باید گوش به زنگ سخنان ایشان باشیم تا با دریافت فرامین معظم له ، راه مستحکم انقلاب را ادامه دهیم .بنظر میرسد رهبری سخنان مهمی در خصوص وضعیت مناسبات قدرت ایران در عرصه بین المللی خواهد داشت و راهبردهای جدید نظام دراین خصوص را معرفی خواهد نمود.البته منکر این نیستیم که در کشور سلایق گوناگونی وجود دارد و باید همه مورد توجه قرار گیرد، اما معتقدم در این ایام ، فقط اطاعت از رهبری میتواند یک صدای واحد از کشور به جهان مخابره نماید و موجبات ارتقای امنیت ملی در برابر استکبار جهانی شود.

  • نویسنده : دکتر علیرضا منادی
  • منبع خبر : نهال امید