مصرف آب در آذربایجان‌شرقی بیشتر از میانگین کشور است
مصرف آب در آذربایجان‌شرقی بیشتر از میانگین کشور است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با تاکید بر مدیریت مصرف آب و فرهنگ سازی در این خصوص، گفت: متوسط مصرف آب هر فرد در آذربایجان شرقی ۱۹۰ لیتر در روز است که بالاتر از استاندارد کشور است.

علیرضا ایمانلو روز پنجشنبه در یازدهمین جشنواره «نخستین واژه» آب، اظهار کرد: استاندارد مصرف هر فرد در ایران ۱۵۰ لیتر است و بر این اساس در آذربایجان شرقی نیاز به فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب و رسیدن به این استاندارد است و دانش آموزان در این خصوص نقش مهمی دارند.  

وی افزود: تامین آب تبریز از سد نهند و تامین آن از زرینه رود به طول ۱۸۰ کیلومتر با پنج ایستگاه پمپاژ دشواری های خود را داشته و مستلزم هزینه های بالایی است که باید با مصرف بهینه قدر آب را بدانیم.  

ایمانلو ادامه داد: امسال در جهت فرهنگ سازی، الگوسازی و تربیت دانش آموزان برای ۵۰ هزار نفر آموزش های لازم در خصوص مدیریت مصرف آب ارایه می شود. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ادامه داد: در یکسال گذشته ۳۵ هزار نفر به صورت چهره به چهره آموزش های مربوط به مصرف بهینه و مدیریت مصرف آب را گذرانده اند که از این تعداد ۱۲۰۰ نفر معلم و ۳۵۰۰ نفر اولیا دانش آموزان هستند. 

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: مدیریت مصرف آب موضوع ملی است که باید در خصوص آن گفتمان سازی شود و در واقع به نوعی خود مردم نیز به آن حساس شوند و آن را مدیریت کنند. 

کامیار قهرمانی اظهار کرد: اهمیت آب در عصر کنونی به قدری است که تمام مسائل را تحت تاثیر قرار داده و آموزش پرورش نیز با وقوف به این اهمیت در برنامه های رسمی درسی خود از دوران پیش دبستان، ابتدایی و متوسطه برنامه ریزی در خصوص فرهنگ سازی در مورد آن را در اولویت گذاشته است. 

وی افزود: اهمیت آب با توسعه پایدار پیوند دارد و در کتب درسی به صورت جدی به آن پرداخته شده است و با جریان سازی و گفتمان سازی هدف گذاری شده تا خود دانش آموزان با تغییرات رفتاری الگوی صرفه جویی و سفیران الگوی مصرف شوند. 

  • منبع خبر : ایرنا