مبارزه با آفت گندم و کلزا در ۴۰ هکتار اراضی هریس
مبارزه با آفت گندم و کلزا در ۴۰ هکتار اراضی هریس

مدیر جهاد کشاورزی هریس از آغاز مبارزه با آفت محصولات گندم و کلاژ در ۴۰ هکتار از اراضی زیر کشت این شهرستان خبر داد.

به گزارش نهال امیدف محمود پرتوی اظهار کرد: با توجه به شیوع آفت سن گندم و سنگ بذرخوار کلزا در اراضی شهرستان هریس اقدام به سمپاشی ۲۰ هکتار اراضی گندم و ۲۰ هکتار اراضی کلزا توسط پهپاد انجام شد.

وی در ادامه بر ضرورت کاشت محصول کلزا در اراضی کشاورزی هریس تاکید کرد و افزود: این محصول یکی از اقتصادی‌ترین و استراتژیکی‌ترین محصول این شهرستان است.

  • منبع خبر : ایسنا