لزوم برنامه ریزی جهت جلوگیری از خلل در روند تولید و صادرات کشاورزی
لزوم برنامه ریزی جهت جلوگیری از خلل در روند تولید و صادرات کشاورزی

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: لازم است باتوجه به شرایط فعلی کشور، ادامه تحریم‌های ناجوانمردانه، شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت با برنامه ریزی و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، حداکثر نیازهای بخش کشاورزی به نهاده‌های مورد نیاز را تامین کنیم.

به گزارش نهال امید، اکبر فتحی بر لزوم بهره گیری از فناوری‌های جدید مراکز تحقیقاتی در زمینه تولید و تهیه نهاده‌های دامی با لحاظ شرایط فعلی کشور و عدم امکان تامین آن از سایر کشورها تاکید کرد.

وی با تاکید بر انجام مسائل ترویجی- کشاورزی، بیان کرد: فرصت دورکاری ایجاد شده برای کارشناسان پهنه، نباید خللی در امر تولید محصولات کشاورزی و انجام وظایف قانونی و اداری ایجاد کند، چراکه یک فرصت مغتنم بوده و باید تمهیدات لازم جهت تداوم ارتباط بین کارشناسان پهنه و بهره برداران از طریق تماس تلفنی و فضای مجازی انجام شده و اقدامات لازم توسط مدیران شهرستان‌ها در این خصوص اعمال شود.

وی گفت: توصیه به کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر استفاده به موقع از کود سرک، مبارزه با علف‌های هرز و انواع بیماری‌ها و آفات، می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش عملکرد در واحد سطح از خود نشان دهد.

فتحی در خاتمه تاکید کرد: تهیه چک لیست و تعریف وظایف قانونی به کارشناسان پهنه به طور دورکاری یکی از روش‌های مفید و موثر در شرایط کرونایی استان است که باید به دقت انجام شود.

سازمان جهادکشاورزی استان