فرهنگ‌سازی کار یک سازمان نیست/ سازمان‌های تخصصی و شهرداری‌های مناطق به موضوعات فرهنگی‌ تخصصی ورود کنند
فرهنگ‌سازی کار یک سازمان نیست/ سازمان‌های تخصصی و شهرداری‌های مناطق به موضوعات فرهنگی‌ تخصصی ورود کنند

شهردار تبریز بر تمرکززدایی فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری از یک سازمان مشخص تاکید کرد و گفت: هر سازمان و منطقه ای مشکلات و اقدامات فرهنگی خاص خود را دارد که لازم است نسبت به شرایط و ماموریت های محوله برنامه ریزی کند.

به گزارش نهال امید، ایرج شهین باهر در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: هر سازمانی در راستای اهداف و در حوزه تخصصی خود باید فرهنگ سازی کند و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به تنهایی توان اجرای همه این برنامه ها را ندارد.

او ادامه داد: به عنوان مثال فرهنگ سازی در حوزه ترافیک و رانندگی در تخصص سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز است و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نمی تواند در این راستا فرهنگ سازی کند.

شهردار تبریز عنوان کرد: هر منطقه نیز مشکلات فرهنگی خاص خود را دارد و در این راستا کار فرهنگی صورت می گیرد و بنابراین اگر تمرکز بر روی یک سازمان مشخص باشد، میزان فعالیت های فرهنگی به شکل محسوس کاهش پیدا می کند.

او با تاکید دوباره بر اینکه تمرکزگرایی در امور فرهنگی کارساز نخواهد بود، افزود: اگر فعالیت های فرهنگی کل سازمانهای شهرداری به یک نفر و یا یک سازمان سوق پیدا کند، آنموقع کارهای فرهنگی در شهر تعطیل می شود.

  • منبع خبر : شهریار