طرح امنیت غذایی در ۱۳ شهرستان آذربایجان‌شرقی در حال اجراست
طرح امنیت غذایی در ۱۳ شهرستان آذربایجان‌شرقی در حال اجراست

مدیر پروژه امنیت غذایی آذربایجان‌شرقی با اعلام خبر الحاق شهرستان‌های هوراند و مرند به طرح امنیت غذایی گفت: این طرح در ۱۳ شهرستان استان در حال اجراست.

به گزارش نهال امید، ایرج اسکندری در بازدید از مزارع پایلوت این طرح در بخش نظرکهریزی هشترود افزود: از اجرای این طرح در هشترود چهار سال سپری شده و در این مدت موفقیت‌های بسیار خوبی در ایجاد تنوع در ارقام گندم، جو، نخود، حبوبات و محصولات علوفه‌ای به دست آمده است.
وی گفت: در طرح امنیت غذایی هشترود بیش از ۲۶ لاین رقم گندم، ۳۶ لاین نخود و هشت لاین جو کشت می شود.
اسکندری هدف از اجرای طرح امنیت غذایی را تنوع بخشی به محصولات دیم، تناوب و حفظ سلامت و رطوبت خاک و توسعه کشاورزی حفاظتی عنوان و اضافه کرد: تغییر سیستم کشت به روش حفاظتی  از مهم‌ترین دستاوردهای طرح امنیت غذایی است که در این روش شخم زدن زمین حذف، مواد عالی خاک و تنوع گیاهی بیشتر، خاک‌ورزی کم و بستر انتقال طرح در مناطق کشاورزی حفاظتی می شود.
مدیر پروژه امنیت غذایی استان  با اشاره به اینکه باید از این فرصت و ظرفیت در جهت آموزش کارشناسان و کشاورزان و معرفی بذرهای مناسب به کشاورزان بهره گرفت، اظهار داشت: اجرای طرح امنیت غذایی یک فرصت برای توسعه زراعت دیم است که باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

 فرماندار هشترود نیز گفت: از ۱۲۰ هزار هکتار از مزارع هشترود پیش بینی می شود ۱۶۰ هزار تن گندم خریداری شود.
امین امینیان ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به گندم را در این شهرستان ضروری دانست و از سرمایه گذاران خواست با ایجاد صنایع تبدیلی در این شهرستان از مشوق های دولتی برخوردار شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود هم افزود: با اجرای این طرح در شهرستان هشترود ارقام جدید گندم، جو، نخود و علوفه به سرعت تولید و سطح کشت آن افزایش یافته و دسترسی کشاورزان به بذور ارقام جدید سهل تر شده است.
مجید احمدی گفت: در سال زراعی جاری در شهرستان هشترود طرح امنیت غذایی در سطح ۱۰ هکتار پایگاه نوآورانه و در سطح حدود ۱۰ هزار هکتار مزارع نمایشی و ترویجی اجرا شده است.

وی با تشریح دستاورد های مهم طرح امنیت غذایی در این شهرستان گفت: ماهیت این طرح بهبود امنیت غذایی کشور با افزایش ۲۵ درصدی تولید و گسترش کشاورزی دیمی مبتنی بر غلات دیم محور در طی ۵ سال زراعی است.

  • منبع خبر : ایرنا