صدور ۸۸۷۵ فقره آرای جایگزین حبس در آذربایجان شرقی
صدور ۸۸۷۵ فقره آرای جایگزین حبس در آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از صدور 8875 فقره آرای جایگزین حبس در دادگستری استان طی سال 98 خبر داد.

موسی خلیل الهی در این خصوص اظهار کرد: طی سال ۹۸ در دادگستری استان تعداد ۸۷۳۹ فقره جزای نقدی، ۱۳ فقره دوره مراقبت، ۱۵ فقره جزای نقدی روزانه، ۹۹ فقره الزام به خدمات عمومی رایگان و ۹ فقره نیز سایر موارد صادر شده است.

وی همچنین از افزایش ۸۰ درصدی اِعمال مجازات جایگزین حبس در دادگستری استان در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ (۴۹۴۰ فقره) خبر داد.

دادگستری استان آذربایجان شرقی