شهرستان تبریز رتبه اول کشت کلزا را در استان دارد
شهرستان تبریز رتبه اول کشت کلزا را در استان دارد

مدیر جهادکشاورزی تبریز با بیان این‌که شهرستان تبریز با کشت دو هزار و ۶۰۰ هکتار کلزا در رتبه اول استان قرار دارد، گفت: تاکنون در ۱۲۱۰ هکتار از زمین‌های کلزا و ۱۹۲۰ هکتار از زمین‌های گندم، عملیات مبارزه با علف‌های هرز نازک برگ و پهن برگ اجرا شده است.

به گزارش نهال امید، فرامرز افشانی در بازدید از زمین‌های زراعی بخش خسروشاه، اظهار کرد: در شهرستان تبریز حدود ۴۴هزار هکتار باغ وجود دارد که ۲۲ هزار هکتار آن دیمی و ۲۲ هزار هکتار آن آبی است.

وی افزود: با کشت حدود هشت هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی و کشت چهار هزار هکتار گندم دیمی، در مجموع ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم کشت شده است؛ همچنین از کودهای پاک بهاره حدود ۶۵۰ تن کودهای نیتراته و فسفاته بین کشاورزان توزیع شده و همچنان ادامه دارد.

افشانی اضافه کرد: در راستای پیگیری‌های انجام شده، از هفتم فروردین ماه سردهنه و دریچه‌ها باز شده و کشاورزان به ترتیب شروع به آبیاری کرده‌اند.

وی در رابطه با شرایط به وجود آمده در پی شیوع کرونا و تشکیل نشدن کلاس برای کشاورزان و انجام هماهنگی، بیان کرد: جهاد کشاورزی در تولیدات گیاهی بخش کشاورزی و کار خود وقفه ایجاد نکرده و با روش‌های مختلفی چون پیام رسانی اطلاعیه‌های فنی و استفاده از بلندگو در روستاها، کشاورزان را راهنمایی کرده است.

وی افزود: روش‌های مبارزه با علف‌های هرز و دریافت کودها نیز توضیح داده شده و امکان دریافت کود و دستورالعمل‌ها به صورت تلفنی و اینترنتی فراهم شده است.