رشد کمی و کیفی مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز
رشد کمی و کیفی مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

مدیر امور پژوهشی دانشگاه تبریز گفت: مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز بر اساس آمار مستخرج از پایگاه استنادی WOS از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی یافته‌اند.

به گزارش نهال امید، سهیل عابر مدیر با اشاره به افزایش تعداد مقالات با ارجاع بالای دانشگاه تبریز از ۱۱ مورد در سال ۲۰۱۸ به ۲۹ مورد در سال ۲۰۱۹ اظهار کرد: بر اساس همین آمار، تعداد مقالات داغ دانشگاه تبریز از یک مورد در سال ۲۰۱۸ به هفت مورد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته که حاکی از رشد معنی دار کیفیت مقالات ارائه شده از سوی اعضاء هیات علمی دانشگاه تبریز است. 

وی با اعلام افزایش تعداد اسناد علمی دانشگاه تبریز، افزود: در پایش اسناد علمی مربوط به بازه زمانی ۲۰۱۵ لغایت ۲۰۱۹ بین هفت دانشگاه برتر ایران در پایگاه اطلاعاتی WOS، تعداد اسناد علمی دانشگاه تبریز از ۱۳۵۳ فقره در سال ۲۰۱۸ با ۳۳۷ مورد افزایش به ۱۶۹۰ فقره در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است که رشد کمی خوبی را نشان می‌دهد. 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه تبریز با اشاره به رشد کیفی مقالات اساتید دانشگاه تبریز، افزود: برابر آمار مستخرج از پایگاه استنادی WOS که در بازه زمانی ۲۰۱۵ لغایت ۲۰۱۸ بین هفت دانشگاه برتر ایران در پایگاه اطلاعاتی WOS انجام شده است، تعداد مقالات Q1 دانشگاه تبریز از ۳۸۲ فقره در سال ۲۰۱۷ به ۴۹۳ فقره در سال ۲۰۱۸ رسیده است که حاکی از رشد کیفی مقالات است. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، عابر با اشاره به زمینه تحقیقات و فعالیت‌های پژوهشی محققان دانشگاه تبریز، افزود: در پایش تطبیقی دیگری که در زمینه نوع تحقیقات پژوهشی در بین هفت دانشگاه برتر ایران انجام شد، شاخه‌های علوم فیزیکی، مهندسی و تکنولوژی و علوم زیستی به ترتیب ۶۵۴۴ مورد (۳۹ درصد)، ۶۱۷۵ مورد (۳۷ درصد) و ۳۲۱۸ مورد (۱۹ درصد) از کل اسناد علمی دانشگاه تبریز را به خود اختصاص داده‌اند. 

وی با اشاره به افزایش کمی و کیفی مقالات مشترک دانشگاه تبریز با سایر دانشگاه‌ها و موسسات بین‌المللی خارج از کشور در پایگاه استنادی Scopus افزود: یکی از شاخص‌های عمده ارزیابی جایگاه علمی دانشگاه‌ها در رتبه بندی‌های داخلی و بین‌المللی پایگاه Scopus است، نشان می‌دهد تعداد مقالات مشترک دانشگاه تبریز از رقم ۸۱۹ مورد در سال ۲۰۱۸ به رقم ۱۱۸۱ مورد در سال ۲۰۱۹ (۳۶۲ مورد افزایش) رسیده است. در این بخش نیز دانشگاه تبریز از رشد نسبی تقریبا ثابتی در بازه زمانی پنج سال گذشته برخوردار بوده است.

  • منبع خبر : ایسنا