رئیس دیوان محاسبات چهره غیرسیاسی و آشنا به قوانین باشد
رئیس دیوان محاسبات چهره غیرسیاسی و آشنا به قوانین باشد

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس دیوان محاسبت کل کشور باید یک چهره غیرسیاسی و آشنا به قوانین و مسایل حقوقی باشد تا بتواند بیشترین تاثثیرگذاری را در مقامش داشته باشد.

به گزارش نهال امید، حجت الاسلام رضا باقری بنابی گفت: با توجه به اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارت مالی مجلس شورای اسلامی است، باید در رأس آن یک فرد غیرسیاسی و آشنا به قوانین و مسائل حقوقی باشد.

وی اظهار کرد: بر اساس ماده  ۵۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور بنا به پیشنهاد ۲ نفر از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و تصویب صحن علنی انجام می  شود.

وی اضافه کرد: دراین زمینه واجدین شرایط باید درخواست داوطلبی خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نمایند و کمیسیون از بین داوطلبان ۲ نفر را به صحن علنی معرفی می نماید که براساس تجربه دوره های گذشته، نقش رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه بسیار تاثیرگذار می باشد.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: بنا به اخبار رسیده تا بحال آقایان بذرپاش، فروزنده و عادل آذر و اسماعیلی به عنوان نامزد ریاست دیوان محاسبت کل کشور مطرح شده اند که باید تا  مشخص شدن نتیجه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه منتظر ماند.

وی افزود: البته یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته که برخی نمایندگان موثر عضو کمیسیون برنامه و بودجه به دنبال افرادی خارج از اسامی مطرح شده هستند و به احتمال زیاد فردی با سابقه نمایندگی مجلس و از بین چهره های با تحصیلات حقوق مالی و عمومی و با تجربه مدیریت های دانشگاهی و حقوقی و ملی برای ریاست دیوان محاسبت کل کشور انتخاب شود.

حجت الاسلام باقری بنابی یادآوری کرد: با توجه به اینکه اکثریت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، به رغم داشتن گرایش سیاسی مشخص ، ازچهره هایی علمی و کارشناسی کشور هستند، در انتخاب رئیس دیوان محاسبات و دادستان آن کاملا نگاه کارشناسی دارند و مصمم هستند از بین چهره های غیرسیاسی و افرادی که آشنایی و تسلط کافی به قوانین و مقررات و مسائل حقوقی دارند، فردای را انتخاب کنند.

وی تاکید کرد: بر این اساس اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بدنبال افرادی هستند که هم شرایط مطرح شده در قانون را داشته باشند و هم مسلط به قوانین و مقررات کشور با گرایش حقوق مالی و عمومی باشند و از تجربه مدیریتی موفق نیز برخوردار باشند.

وی اضافه کرد: با این رویکرد، افرادی واجد این ویژگی ها که برخی مسئولیت هایی دارند در بین نمایندگان مطرح شده اند، ولی چون هنوز به جمع بندی  نرسیده اند، نمی توانم اسامی را مطرح کنم.

  • منبع خبر : ایرنا