دکتر مهران صمدی رئیس قرارگاه احیاء بینش امر به معروف شد
دکتر مهران صمدی رئیس قرارگاه احیاء بینش امر به معروف شد

با حکم دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دکتر مهران صمدی به عنوان رئیس ستاد قرارگاه احیاء بینش امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی […]

با حکم دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دکتر مهران صمدی به عنوان رئیس ستاد قرارگاه احیاء بینش امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، با حکم دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دکتر مهران صمدی به عنوان رئیس ستاد قرارگاه احیاء بینش امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

بر اساس این حکم، تشکل سازی و شبکه سازی گروه های تخصصی مطالبه گری، استفاده حداکثری از ظرفیت علمی بینش پژوهان و برگزاری کرسی های ترویجی و آزاداندیشی از جمله ماموریت های آقای صمدی در جایگاه ریاست این قرارگاه است.