دریافت وجه ثبتنام در مدارس دولتی تخلف است
دریافت وجه ثبتنام در مدارس دولتی تخلف است

رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی گفت: در صورت دریافت گزارشات مردمی مبنی بر تخلف در حین ثبت نام در مدارس و دریافت وجه، خاطیان به هیات رسیدگی به تخلفات معرفی می شوند.

علی مظفری روز سه شنبه در گفت و گویی، هدف از بازدیدهای میدانی در خصوص ثبت نام را نظارت بر حقوق والدین و دانش آموزان در راستای رعایت قوانین و مقررات دستورالعمل اجرایی و رصد و ارزیابی عملکرد مدیران در خصوص رعایت دستورالعمل های ثبت نام عنوان کرد.

وی در خصوص تداوم بازدید ها از مدارس، گفت: ثبت نام به صورت فرآیندی است و تا پایان ثبت نام بازدیدها ادامه دارد و در راستای بهبود عملکرد مدیران  مدارسی که قبلا بازدید شده و نیاز به بازنگری مجدد دارند، ۱۰ اکیپ از اداره کل آموزش و پرورش استان بازدید از مناطق و نواحی را برعهده دارند.

مظفری در خصوص گزارش های مردمی مبنی بر دریافت کمک مردمی اظهار کرد: براساس مستندات قانونی دریافت هرگونه وجه به غیر از پول کتاب و بیمه در حین ثبت نام تخلف است و بر اساس ماده ۱۱ قانون شوراهای آموزش و پرورش دریافت های کمک مردمی در زمان تشکیل انجمن و اولیا و بعد از تجزیه و تحلیل مالی مدرسه با مشارکت خیران به صورت اختیاری، بعد از بازگشایی مدارس نه در حین ثبت نام انجام می شود.

رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش آذربایجان شرقی افزود: در حین نظارت و بازرسی هرگونه اقدام خارج از دستورالعمل با گزارشات یا شکوایه های مردمی در صورت احراز با اجرای موارد به هیئت رسیدگی به تخلفات معرفی می شود و با افراد خاطی برخورد می شود.

  • منبع خبر : ایرنا