جریمه ۵.۵ میلیون روپیه‌ای یک شرکت وارداتی در تبریز
جریمه ۵.۵ میلیون روپیه‌ای یک شرکت وارداتی در تبریز

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از جریمه ۵.۵ میلیون روپیه‌ای یک شرکت وارداتی در تبریز خبر داد.

به گزارش نهال امید، سیداحد یوزباشی اظهار داشت: برابر گزارش بانک سامان شعبه مرکزی تبریز دایر بر عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در این اداره کل تشکیل پرونده شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: یک شرکت وارداتی در تبریز اقدام به افتتاح یک فقره حواله ارزی برابر تعهد نامه ورود و ترخیص و ارائه برگ ترخیص‌کالاهای خریداری شده از خارج کشور کرده و توسط بانک سامان شعبه تبریز جمعاً مبلغ ۵ میلیون و۵۰۰ هزار روپیه هند به شرکت فوق تحویل داده شده است.

یوزباشی افزود: بر اساس مقررات بانکی و گمرکی شرکت موظف بود ضمن ترخیص کالای دانه کنجد به میزان ۵۷ هزار کیلوگرم، پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد تحویلی را حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ اعلامیه فروش ارز به بانک ارائه دهد تا نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام شود.

وی اظهار داشت: به دلیل عدم حضور متهم و عدم ارائه مدارک محکمه پسند و با تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته توسط این اداره کل، اتهام وارده محرز و مسلم بوده و طبق قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت عین ارز به مبلغ ۵.۵ میلیون روپیه هند در حق بانک سامان تبریز محکوم شد و کارت بازرگانی وی نیز به مدت شش ماه تعلیق شد.

روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی