توصیه‌های هواشناسی کشاورزی آذربایجان شرقی تا اواخر هفته
توصیه‌های هواشناسی کشاورزی آذربایجان شرقی تا اواخر هفته

سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پی ورود سامانه بارشی جدید به استان با صدور اطلاعیه‌ای، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی استان را تا اواخر هفته ارائه داد.

به گزارش نهال امید، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی به شرح زیر است:

_خودداری از آبیاری باغات با عمق زیاد تا آخر خرداد ماه جهت جلوگیری از ریزش میوه و پوسیدگی ریشه درختان

_اصلاح روش‌های آبیاری در باغات میوه در راستای سیاست‌های احیا دریاچه ارومیه

_در صورت لزوم مبارزه با پوره سن گندم در مزارع دیم با نظر کارشناسان فنی 

_در صورت لزوم سم پاشی مزارع گندم با استفاده از قارچ کش جهت پیش گیری از بیماری‌های لکه برگی و زنگ زرد 

_در صورت لزوم مبارزه با خوشه خوار انگور، کرم سیب و کرم آلو با توجه به اطلاعیه‌های صادره

_در صورت لزوم مبارزه با نسل اول کرم سیب بر اساس اطلاعیه‌های صادره از کمیته پیش آگاهی 

_در صورت لزوم مبارزه با بیماری سفیدک پودری و داخلی در هسته داران و انگور

_در صورت لزوم مبارزه با نسل اول کرم خوشه خوار در تاکستان‌ها 

_در صورت لزوم مبارزه با برق زدگی نخود در صورت مشاهده

_ادامه عملیات کاشت ذرت، گوجه فرنگی و صیفی جات

_در صورت لزوم مبارزه با سنک کلزا

_اجرای عملیات وجین در مزارع چغندرقند، پیاز و … 

_مراقبت از گوساله‌های تازه متولد شده جهت کاهش تلفات و تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در گاوداری‌ها 

_خوراندن پروبیوتیک خوراکی در حد میلی گرم به بزغاله‌ها و گوساله‌های تازه متولد شده به منظور کاهش تنش گرمایی

_تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین جهت جلوگیری از استرس گرمایی 

_مدیریت جیره غذایی استخرهای پرورش ماهی

_تنظیم و پاکسازی آب ورودی مزارع پرورش ماهی و  هوادهی استخرهای پرورش ماهی 

  • منبع خبر : ایسنا