توزیع کود و سموم در تعاونی‌های روستایی آذربایجان شرقی تعطیل نیست
توزیع کود و سموم در تعاونی‌های روستایی آذربایجان شرقی تعطیل نیست

مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی اعلام کرد: کود و سموم مورد نیاز کشاورزان و باغداران استان توسط شبکه تعاونی تحت پوشش استان توزیع می‌شود.

به گزارش نهال امید، علی‌اکبر نژادرضا در این خصوص اظهار کرد: با توجه به شروع کشت بهاره و مرحله داشت محصولات کشاورزی پاییزه، شرکت‌های تعاونی تحت پوشش با تامین و تدارک کود و سموم مورد نیاز نسبت به توزیع آن در بین کشاورزان در تمامی ایام بعد عید بدون وقفه با لحاظ پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی اقدام می‌کنند.

وی افزود: با توجه به رعایت سیاست‌های تولید محصول سالم، توصیه‌های کودی و سموم توسط کارشناسان جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توزیع کود نیز بر اساس این توصیه‌ها در تخصیص سهمیه بر اساس سطح کشت کشاورزان منظور شده و بر اساس لیست مورد تایید مدیریت‌های جهادکشاورزی شهرستان‌ها تحویل داده می‌شود.

سازمان تعاون روستائی استان