توزیع ماسک‌ و آموزش به مردم توسط اکسترن‌های گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز
توزیع ماسک‌ و آموزش به مردم توسط اکسترن‌های گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز

اکسترن‌های گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز، اقدام به توزیع ماسک‌ و آموزش به مردم کردند.

به گزارش نهال امید، اکسترن‌های پزشکی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز «طرح توزیع ماسک‌و آموزش مردم در مورد فاصله اجتماعی، شستن دست‌ها و استفاده از ماسک» را اجرا کردند.

به دنبال بررسی وضعیت سلامت و مولفه‌های آن در روستای دیزج لیلی خانی توسط این گروه از دانشجویان، نداشتن قدرت خرید، علت عدم استفاده از ماسک در این روستا بود.

پس از جلسه با شورای روستا، رایزنی‌هایی با سازمان‌های مردم نهاد برای تهیه ماسک و آموزش خانم‌های داوطلب روستا برای دوخت ماسک به قیمت ارزان و توزیع مستمر آن انجام شد. 

پیام‌ها و فیلم‌های آموزشی برای نشر در کانال روستا تهیه شده و هماهنگی با بهورز جهت اطلاع رسانی انجام شد.

امروز پنج شنبه، ۲۶ تیر ماه از ۹ صبح در حیاط خانه بهداشت روستای دیزج لیلی خانی، ‎توزیع ماسک و آموزش به مراجعان با کنترل تجمع انجام شده و به ازای هر مراجعه کننده یک پرسشنامه الکترونیکی توسط دانشجویان تکمیل شد.

  • منبع خبر : ایسنا