تداوم اجرای طرح دورکاری در شهرداری تبریز بعد از بحران کرونا
تداوم اجرای طرح دورکاری در شهرداری تبریز بعد از بحران کرونا

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از تداوم اجرای طرح دورکاری در شهرداری تبریز بعد از بحران کرونا خبر داد.

به گزارش نهال امید، مرتضی موحدنیا روز پنج شنبه در گفتگویی با خبرنگاران با تاکید بر اهمیت تبدیل بحران کرونا به فرصت، در راستای هوشمندسازی نظام اداری و خدمات رسانی شهرداری تبریز، گفت: با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده می‌توان بستری آماده کرد تا در دوران پساکرونا نیز از مزایای دورکاری به نفع سازمان و کارکنان استفاده کرد.

وی افزود: این امکان وجود دارد که ضمن فرهنگ سازی اداری، کارکنانی که قابلیت انجام وظایف محول شده به شیوه دورکاری دارند را تعریف کنیم.