تاکید دوباره شهردار تبریز بر دیدارهای مردمی شهرداران مناطق در مساجد/ قدردانی از شهرداران مناطق ۲ و ۴
تاکید دوباره شهردار تبریز بر دیدارهای مردمی شهرداران مناطق در مساجد/ قدردانی از شهرداران مناطق ۲ و ۴

شهردار تبریز بار دیگر بر دیدار بی واسطه شهرداران مناطق با مردم در مساجد و بررسی و حل مشکلات آنها بصورت هفتگی و مستمر تاکید کرد.

به گزارش نهال امید، ایرج شهین باهر در جلسه شورای مدیران شهرداری تبریز با اشاره به ضرورت دیدار هفتگی با شهروندان، گفت: دیدار با مردم در مساجد و حل مشکلات آنها از جمله برنامه های مورد تاکید ما برای شهرداران مناطق است که باید به صورت هفتگی و مستمر انجام شود.

او ادامه داد: عملکرد شهرداری های مناطق در خصوص دیدار هفتگی شهرداران با مردم در مساجد از سوی ما رصد و پیگیری می شود و همچنان از شهرداران مناطق می خواهیم که به صورت مستقیم و بی واسطه پای صحبت های شهروندان بشینند و به مشکلات آنها رسیدگی کنند.

شهردار تبریز عنوان کرد: بر اساس بررسی های ما، در این راستا شهرداری منطقه ۲ و ۴ دیدار با مردم در مساجد طی پنج ماه اخیر بالاترین آمار را دارند که این عملکرد آن ها مورد تقدیر قرار می گیرد.

او افزود: ما به مشکلات و البته امکانات و توانمندی های شهرداری های مناطق واقف هستیم و اعتقاد داریم که شهرداران مناطق بازوان اجرایی شهرداری تبریز هستند که کارهای زیادی توسط آنها انجام می شود.

  • منبع خبر : شهریار