تاب آوری از عوامل مهم و موثر در پیشگیری از خودکشی است
تاب آوری از عوامل مهم و موثر در پیشگیری از خودکشی است

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی با تاکید بر تقویت مهارت‌های زندگی برای پیشگیری از آسیب‌های مختلف، گفت: تاب آوری از عوامل مهم و موثر در پیشگیری از خودکشی است.

به گزارش نهال امید، دکتر فرگل صحاف با بیان اینکه در آستانه روز جهانی پیشگیری از خودکشی قرار داریم، افزود: در زمان وقوع یک رخداد ناگهانی یا تلخ و یا قرار گرفتن در وضعیت دشوار، افراد رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند.

وی ادامه داد: یا زود از کوره در می روند و اجازه می دهند مشکل بر آنها فائق آید، یا به نوعی برای نجات خود تلاش می کنند و یا اینکه با آرامش و در حالیکه به یک سلسله تفکرات منطقی مجهز هستند، با مشکلات مواجه می شوند، مسلما چیرگی بر مشکلات از مشخصات آدم های قوی است.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی، تاب آوری را عبارت از چگونگی برخورد مردم با مشکلات زندگی و تلاش در جهت گره گشایی خواند و گفت: افراد تاب آور دیدگاه مثبت تری به زندگی دارند و در برابر استرس و فشارهای زندگی مقاوم ترند.

وی با اشاره به نتایج برخی تحقیقات خاطرنشان کرد: برخی افراد به طور طبیعی با قابلیت تاب آوری رفتار می کنند اما اغلب  باید تکنیک هایی را برای تمرکز روی خود و تقویت تاب اوری تمرین کنند.

صحاف برخی از این تکنیک ها را داشتن یک حس هدفمند، ساختن باورهای مثبت راجع به توانمندی ها، توسعه یک شبکه اجتماعی قوی، خوش بینی، پرورش خود، توسعه مهارت های حل مسئله، ایجاد هدف، اقدام برای حل مشکل و تداوم مهارت آموزی برشمرد.

وی با بیان اینکه در مواجهه با بحران یا فاجعه ، پیدا کردن حس هدفمند می تواند نقش مهمی در بهبود فرد داشته باشد، گفت: این می تواند در قالب درگیر شدن در اجتماع ، پرورش معنویت و یا شرکت در فعالیت هایی باشد که برای فرد معنی دار است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی افزود: داشتن اعتماد به نفس در توانایی خود برای مقابله با استرس های زندگی می تواند نقش مهمی در تاب آوری بازی کند .

وی با بیان اینکه اعتماد به نفس یک راه عالی برای ایجاد تاب آوری در آینده است، ادامه داد: هنگامی که نظرات منفی را در سر می پرورانید بلافاصله آنها را به جهت مثبت تغییر دهید و نقاط قوت و دستاوردهای خود را یادآوری کنید.

صحاف اظهار کرد: با تمرین کردن مهارت هایی که سلامت و انعطاف پذیری فرد را افزایش می دهد، می توانید با آمادگی کامل با چالشهای زندگی مواجه شوید.

وی ادامه داد: گرچه وضعیت بحرانی دشوار و حتی ممکن است غیر قابل تحمل باشد ، افراد تاب آور می توانند این موقعیت ها را در یک روشی واقع بینانه مشاهده کنند و سپس اهداف معقول را در مواجهه با مشکل تعیین نمایند.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه  تاب آوری در طول زمان شکل می گیرد، افزود: هر کسی می تواند یاد بگیرد که تاب آور باشد و این خصیصه به طور چشم گیری از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد.

وی با بیان اینکه همواره باید بر روی نقاط قوت خود تمرکز کنیم، گفت: تمرکز بر تمرین مهارت های تاب آوری ویژگی مشترک افراد تاب آور است.

  • منبع خبر : ایرنا