برخورداری از سرمایه‌های اجتماعی با توسعه محلات امکان‌پذیر است
برخورداری از سرمایه‌های اجتماعی با توسعه محلات امکان‌پذیر است

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر استفاده از ظرفیت نیروهای بومی هر منطقه، گفت: برخورداری از سرمایه های اجتماعی با توسعه راهبردی محلات امکان‌پذیر است.

به گزارش نهال امید، حسین فتحی در نشست تخصصی با مسئول دفتر تسهیل گری و توسعه محلی محلات حاشیه نشین «قربانی» و «شهید اسمعی» تبریز با اشاره به نقش محلات در توسعه شهری، شناسایی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت محلات در توسعه اقتصاد خانواده و منطقه اظهار کرد: با هم افزایی و شناسایی ظرفیت محلات می توان  سرمایه های اجتماعی را ارتقاء داد.

وی خاطرنشان کرد: با رویکردی کاربردی به توسعه محلات با مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی و توسعه شهری فراهم می شود.

مدیر دفتر تسهیل گری و توسعه محلی محلات حاشیه نشین نیز با اشاره به فعالیت این دفتر در دو محله قربانی و شهید اسمعی گفت: پنج نفر کارشناس در حوزه های مختلف شهرسازی، اجتماعی، اقتصادی، حقوق و مددکاری اجتماعی فعالیت دارند.

  سولماز پروین اظهار کرد: با فعالیت این کارشناسان مسائل و ظرفیت های ویژه و مشکلات محلات رصد و برداشت های میدانی و کالبدی، نمونه گیری تمام شماری ،بنگاه های اقتصادی، دارایی سنجی و مسائل مربوط به توسعه محلات احصا می شود.

وی ادامه داد: این مسائل رصد و ضمن نشست با افراد اثرگذار محلی مشکلات مردم با دستگاه های مربوطه  طرح و در جهت ارائه راهکار ها و حل مشکلات اقدام لازم به عمل می آید.

  • منبع خبر : ایرنا