انتقال آب ارس به تبریز پنج سال زمان نیاز دارد
انتقال آب ارس به تبریز پنج سال زمان نیاز دارد

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با تاکید بر تسریع و ضرورت انتقال آب ارس به تبریز، گفت: اجرای این طرح به پنج سال زمان نیاز دارد و تا آن زمان باید راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای تامین آب اجرایی شود.

به گزارش نهال امید، یوسف غفارزاده اظهار کرد: حذف آب صنعت از آب شرب یکی از راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت در تامین آب تبریز است.  

وی افزود: حدود ۲۵ میلیون مترمکعب آب شرب در اختیار صنایع قرار می گیرد که باید از اکنون به تدریج حذف و آب غیرقابل شرب از چاه یا پساب به بخش صنعت اختصاص یابد.  

غفارزاده ادامه داد: انتقال آب همیشه راهکار نیست و باید مدیریت داخل شبکه اصلاح و در واقع توزیع آب با سیستم های تعادلی در سطح شهر و ایستگاه های پمپاژ در نقاط مرتفع انجام شود.  

وی یادآور شد: برای به تعادل رساندن آب باید اقدام شود و تقویت پمپ چاه های کشاورزی، راهکار دیگر کوتاه مدت برای تامین آب تبریز است.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی تاکید کرد: برای ادامه طرح انتقال آب ارس به تبریز نیز تمام تمهیدات اجرایی انجام شده است.  

غفارزاده توضیح داد: ۹۵ درصد از ۳۵ کیلومتر خط ابتدایی انتقال آب ارس به تبریز به عنوان مگاپروژه غرب کشور با پنج ایستگاه پمپاژ انجام شده است.

وی افزود: ۱۱۰ کیلومتر و ۲ ایستگاه پمپاژ باقی مانده و مناقصه برای اجرای آن برگزار شده است.  

وی افزود: پنج کیلومتر تونل و ۱۰۵ کیلومتر خط انتقال به صورت لوله فولادی انجام می شود و تصفیه خانه آن با ظرفیت هفت دستگاه پمپاژ پیش بینی شده است.  

  • منبع خبر : ایرنا