اعلام رضایت اعضای شورا از شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز
اعلام رضایت اعضای شورا از شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز

اعضای کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تبریز مجموع اقدامات شرکت بهره برداری قطارشهری در مواجهه با ویروس کرونا را قابل قبول ارزیابی کردند.

به گزارش نهال امید، عبداله تقی پور و محرم محمدزاده در بازدید از مترو عملکرد این شرکت در اتخاذ تدابیر بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا قابل قبول دانستند.

عبدالله تقی پور در این بازدید با بیان اینکه مترو جز اماکن حساس احتمالی در گسترش ویروس کرونا می تواند باشد، اظهار داشت: مترو پیش از شیوع این ویروس در تبریز، اقدامات بسزایی را در حوزه بهداشت برای سلامتی مسافران انجام داده بود که قابل تقدیر است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل  شورای اسلامی شهر تبریز افزود: مترو در روزهای اخیر نیز توانسته برای اطمینان بخشی به مسافران بیش از گذشته به ضدعفونی کردن اماکن عمومی خود تداوم بخشد.

محرم محمد زاده نائب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل نیز در این بازدید با اشاره به اقدامات موفق شرکت بهره برداری قطارشهری در اتخاذ تدابیر بهداشتی، اظهار داشت: گستره خدمات رسانی و حجم رو به افزون مسافران مترو از یک سو و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا در تبریز آزمون بزرگی را برای شرکت بهره برداری رقم زده و این شرکت توانسته با اقدامات پیشگیرانه و ضدعفونی ایستگاهها و داخل واگن ها, عملکرد خوب و رضایت بخشی را انجام دهد.

  • منبع خبر : شهریار