آموزش در تولید محصول سالم چه نقشی دارد؟
آموزش در تولید محصول سالم چه نقشی دارد؟

اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم، به دلیل نگرانی‌های روز افزون از آلودگی‌های محصولات رایج و محیط زیست، رو به افزایش بوده و این نوع محصولات تولیدی از بازار صادراتی خوبی نیز برخوردار شده است.

به گزارش نهال امید، کسب مهارت کافی در تولید محصولات سالم و بازارپسند به نوعی ارزآوری محصولات کشاورزی با آموزش ها و نقشی آفرینی مروّجان دست یافتنی خواهد بود.
اثر بنیادین آموزش اصولی به بهره برداران بخش کشاورزی در تولید محصول سالم
شاپور ظریفیان، دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در گفت و گو با خبرنگار نهال امید، اظهار کرد: مهم‌ترین عامل در کاهش مصرف سم و کودهای شیمیایی آموزش اصولی به بهره برداران بخش کشاورزی است.
وی، افزود: کشاورزی پیشرفته بر استفاده درست و مدیریت یافته از نهاده‌های درون مزرعه‌ای و طبیعی مانند کود سبز، کود حیوانی، بقایای گیاهی، تناوب زراعی و کشت مخلوط و در نهایت تولید محصول سالم و با کیفیت تاکید دارد.
وی بیان کرد: آموزش بهره برداران بخش کشاورزی و تولیدکنندگان برای تولید محصولات سالم نقشی تاثیرگذار است و با آموزش های ترویجی تولیدکنندگان ضمن آشنایی با محصول سالم و مزایای آن از معایب تولید محصولاتی با حداکثر استفاده از منابع تولید نیز آگاه می شوند.
 ظریفیان تولید محصولات غذایی سالم را از مهم ترین اهداف بخش کشاورزی دانست و ادامه داد: تولید محصولات غذایی سالم، یکی از مهم ترین اهداف بخش کشاورزی و بخش سلامت جامعه است و بحث اقتصادی اصلی‌ترین مانع پیشرفت تولید محصولات سالم است، اما از سوی دیگر، نیاز به این محصولات احساس می‌شود.
دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز یادآور شد: کشاورزان با رعایت مسایل فنّی، اصولی و علمی در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولی سالم با سودآوری بالا تولید خواهند کرد، بدون اینکه نگران بازار فروش آن باشند.
وی افزود: محصولات فاقد باقیمانده سموم و در حد استانداردهای جهانی تحت نام محصولات سالم توانایی رقابت با محصولات سایر کشورها در بازارهای جهانی را دارند.
ظریفیان از لزوم بهره گیری فعالان در بخش کشاورزی از آموزش و مهارت گفت و تاکید کرد: فعالان در بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این محصولات در بازار باید آموزش‌ها و مهارت‌های لازم را برای تولید محصول سالم به دست آورند.

مصرف کننده هم باید اهمیت محصول سالم را درک کند

استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگار نهال امید، اظهار کرد: مصرف کننده هم باید اهمیت محصول سالم را درک کند و بداند که امروزه برای داشتن جسم سالم نیازمند مصرف مواد غذایی سالم است.

وی افزود: اگر صحبت از اهمیت محصولات سالم برای مردم بازگو شود و در این میان در تولید این محصولات ناتوان باشیم، بخشی از کار لنگ می ماند.

 وی بیان کرد: ایجاد تغییر در رفتار تولید کننده و مصرف کننده و همچنین بهبود کمّی و کیفی تولید و درنهایت تولید محصول سالم با بهره گیری از توصیه های ترویجی و آموزش امکانپذیر است.

کوهستانی ادامه داد: فعالان در بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این محصولات در بازار باید آموزش ها و مهارت های لازم را برای تولید محصول سالم و بازارپسند و بسته بندی صحیح محصولات به دست آورند.

 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز از ضرورت فرهنگ سازی برای مردم و درک اهمیت محصول سالم گفت و یادآور شد: باید فرهنگ‌سازی شود تا مردم بدانند که محصولات سالم با وجود قیمت بیشتر آنها، باز هم به صرفه هستند، چرا که هزینه‌های درمانی ناشی از مصرف محصولات ناسالم دارند، بالاتر است.

 وی با اشاره به سودآوری بیشتر در پی تولید محصول سالم افزود: تولید محصول سالم در بخش کشاورزی به سودآوری بیشتر تولید از نظر اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.

 کوهستانی تاکید کرد: در مسیر رفتن به سمت محصولات سالم نباید از بهره‌بردار، انتظار تولید زیاد را داشت و در این تولید محصول گران‌تر می‌شود اما در عوض محصول سالم است که معرفی این محصولات برای مصرف‌کنندگان ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس این گزارش، تولید محصولات غذایی سالم، یکی از مهم ترین اهداف بخش کشاورزی و بخش سلامت جامعه است و بحث اقتصادی اصلی‌ترین مانع پیشرفت تولید محصولات سالم است، اما از سوی دیگر، نیاز به این محصولات احساس می‌شود.

  • نویسنده : امیر مسعود طایفه سلطانخانی